Tekstschrijver | Copywriter

Anne Schram Ouweneel helpt creatieve ondernemers met het schrijven en redigeren van heldere, aantrekkelijke teksten.

Ben je op zoek naar een gedegen tekstschrijver? Iemand die jouw boodschap zo duidelijk en aantrekkelijk mogelijk overbrengt? Het liefst ook nog op een inspirerende manier? Iemand met een goed oog voor opmaak?

Probeer het eens met mij. Ik help organisaties, instellingen en creatieve ondernemers met het schrijven, redigeren, organiseren en presenteren van heldere, aantrekkelijke teksten. Wat mij onderscheidt, is een zeer brede interesse, grote algemene ontwikkeling, nauwkeurigheid en de juiste toon.

Wat voor tekstsoorten schrijf ik?

Ik ben thuis in alle tekstsoorten. Van webteksten en handleidingen tot persberichten en projectplannen. Ook kleine copy schrijf ik graag, zoals taglines.

Tegenwoordig schrijf ik vooral subsidieaanvragen voor de culturele sector, van musea tot theatergroepen. Ik werk veel in opdracht van fondsenwerver en cultureel manager Caecilia van Stigt.

Voor ondernemers schrijf ik professionele webteksten. Zo schreef ik in het verleden webteksten voor Kikundi Koffee, vastgoedontwikkelaar RED+ Development, DoulaEnzo en Caecilia van Stigt.

Daarnaast heb ik jarenlange ervaring met het drogere werk: handleidingen, procedures, beleidsdocumenten, ondernemingsplannen en rapporten. Lange tijd was ik technisch schrijver. In de jaren negentig schreef ik vrijwel alle handleidingen voor ISDN- en ADSL-producten van KPN Telecom en Planet Internet.

Wat is een technisch schrijver?

Een technisch schrijver verzamelt, analyseert, schrijft en organiseert informatie in instructieve en informatieve teksten. Technisch schrijven is mijn eigenlijke vak. Binnen mijn studie Nederlandse taal- en letterkunde specialiseerde ik me in Communicatiekunde. Hier leerde ik wat er gebeurt in je hoofd als je leest, schrijft, luistert en spreekt. Deze wetenschappelijke inzichten pas ik toe in geschreven teksten.

Onder technische documentatie vallen handleidingen, procedures, protocollen en formulieren, maar ook patiëntenbrochures. Als technisch schrijver schrijf ik het liefst voor eindgebruikers. Ik zorg ervoor dat iedereen met een apparaat of brochure uit de voeten kan. Niet alleen Luna en Lucas, maar ook Mohamed uit 1950 en Johanna Cornelia uit 1930. Desgewenst schrijf ik de tekst in eenvoudig Nederlands oftewel B1 (verplicht voor overheidscommunicatie).

Met andere woorden: ik verduidelijk complexe informatie voor eindgebruikers.

Wil je een voorproefje? Bekijk dan de Wikipedia-pagina over technisch schrijver of technische communicatie. Ik schreef deze twee Wikipedia-pagina’s voor Tekom Europe, de European Association for Technical Communication. Je vindt hier ook informatie over de vaardigheden van technisch schrijvers en de waarde van technisch schrijvers voor bedrijven en organisaties.

Hulp nodig met een tekst?

Zie je door de bomen het bos niet meer? Probeer het eens met mij. Ik maak paden in de wildernis, kap wat kreupelhout, ontwar een wirwar aan lianen en maak het woud zo weer begaanbaar.


If you are trying to decide among a few people to fill a position, hire the best writer. It doesn’t matter if that person is a marketer, salesperson, designer, programmer, or whatever; their writing skills will pay off.

That’s because being a good writer is about more than writing. Clear writing is a sign of clear thinking. Great writers know how to communicate. They make things easy to understand. They can put themselves in someone else’s shoes. They know what to omit. And those are qualities you want in any candidate.

(…)

Writing is today’s currency for good ideas.

Jason Fried